Danh sách cao thủ

Nhân vật Cấp độ
Đang cập nhật...

Nạp thẻ

Lưu ý: Hiện tại sử dụng Thẻ nạp được khuyến mãi 100%, ATM là 100%!

Tỷ lệ nạp và trạng thái thẻ nạp

Loại thẻ Tỷ lệ Tình trạng
ATM, Zalopay, Momo, Paypal 10k = 20k ĐMP Hoạt động
Thẻ Viettel 10k = 17k ĐMP Hoạt động
Thẻ Mobiphone 10k = 17k ĐMP Hoạt động
Thẻ Gate 10k = 19k ĐMP Hoạt động
Thẻ VN-Mobile 10k = 17k ĐMP Hoạt động
Thẻ Zing 10k = 17k ĐMP Hoạt động

Tỷ lệ trên không bao gồm khuyến mãi (nếu có), các loại thẻ ngoài bảng trên là thẻ không cho phép nạp

Do các bên đối tác thu chiết khấu quá cao nên chúng tôi không khuyến khích các bạn sử dụng thẻ điện thoại để nạp.